دوره آموزش اسکارتراپی

دوره آموزش اسکارتراپی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

4,500,000 تومان

دوره آموزش MBA سلامت ویژه پزشکان و مدیران مراکز درمانی

دوره آموزش MBA سلامت ویژه پزشکان و مدیران مراکز درمانی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

11,500,000 تومان

کارگاه آموزش کاربرد PRP در جوانسازی

کارگاه جامع آموزش کاربرد PRP در جوانسازی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

4,300,000 تومان

کارگاه آموزش تزریق ژل و بوتاکس

کارگاه آموزش تزریق ژل و بوتاکس جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

11,000,000 تومان

کارگاه آموزش تزریق بوتاکس

بدون امتیاز 0 رای
4,900,000 تومان

کارگاه آموزش تزریق بوتاکس جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی

4,900,000 تومان

کارگاه آموزش تزریق فیلر

کارگاه آموزش تزریق فیلر جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی

6,100,000 تومان

تزریق چربی اتولوگ

کارگاه آموزش تزریق چربی اتولوگ جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

10,000,000 تومان

دوره آموزش مراقبت های پوست و مو

دوره مراقبت های پوست و مو جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

4,500,000 تومان

دوره آموزش تکنولوژی زیبایی پوست

بدون امتیاز 0 رای
15,500,000 تومان

دوره تست بدون استرس جنین (NST) جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

15,500,000 تومان