بسته آموزشی توسعه مهارت های فردی

بسته آموزشی توسعه مهارت های فردی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

رایگان!

کارگاه آموزش سینوس لیفت

کارگاه آموزش پرسلن لمینیت ونیر جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

12,000,000 تومان
دوره ام بی ای سلامت
8%
تخفیف

دوره آموزش MBA سلامت ویژه پزشکان و مدیران مراکز درمانی

دوره آموزش MBA سلامت ویژه پزشکان و مدیران مراکز درمانی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

قیمت اصلی 18,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,560,000 تومان است.

کارگاه جامع آموزش کامپوزیت ونیر

کارگاه جامع آموزش کامپوزیت ونیر جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

12,000,000 تومان

کارگاه آموزش تشخیص و درمان بیماران با اختلالات مفصل گیجگاهی-فکی

کارگاه آموزش تشخیص و درمان بیماران با اختلالات مفصل گیجگاهی-فکی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

6,500,000 تومان

کارگاه آموزش پرسلن لمینیت ونیر

کارگاه آموزش پرسلن لمینیت ونیر جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

12,000,000 تومان

دوره جامع آموزش اندو-روتاری کاربردی

دوره جامع آموزش اندو-روتاری جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

11,000,000 تومان

دوره جامع آموزش ترمیمی-زیبایی

دوره جامع آموزش ترمیمی-زیبایی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

20,000,000 تومان

کارگاه جراحی دندان عقل نهفته

کارگاه جراحی دندان عقل نهفته جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

6,500,000 تومان

کارگاه آموزش جراحی افزایش طول تاج

کارگاه آموزش جراحی افزایش طول تاج جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

6,000,000 تومان

دوره جامع آموزش ایمپلنت های دندانی (پیشرفته)

دوره آموزش ایمپلنت های دندانی مقدماتی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

30,000,000 تومان

دوره جامع آموزش ایمپلنت های دندانی (مقدماتی)

دوره آموزش ایمپلنت های دندانی مقدماتی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

40,000,000 تومان