دوره آموزش مراقبت های ویژه ICU-OH

دوره آموزش تربیت مربی کلاس های آمادگی دوران بارداری جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

0
600,000 تومان

دوره آموزش مبانی پیوند مو (تکنسین کاشت مو)

درباره دوره آموزش مبانی پیوند مو در کلیه مراکز کاشت مو بخشهایی از پروسه کاشت توسط پرسنلی انجام می شود…
0
7,000,000 تومان

کارگاه آموزش یوگای بارداری در آب

دوره آموزش تربیت مربی کلاس های آمادگی دوران بارداری جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

0
1,500,000 تومان

کارگاه آموزش یوگا پس از زایمان (مادر و کودک)

کارگاه آموزش یوگا پس از زایمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

0
1,000,000 تومان

کارگاه آموزش ماساژ بارداری

کارگاه آموزش ماساژ بارداری جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

0
1,000,000 تومان

کارگاه آموزش یوگای بارداری و زایمان

دوره آموزش تربیت مربی کلاس های آمادگی دوران بارداری جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

0
1,500,000 تومان

دوره آموزش تربیت مربی کلاس های آمادگی دوران بارداری

دوره آموزش تربیت مربی کلاس های آمادگی دوران بارداری جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

1
2,300,000 تومان

دوره آموزش امدادگری و فوریت های پزشکی

درباره دوره امدادگری و فوریت های پزشکی هر لحظه ممکن است شما یا هر کسی در اطراف تان دچار آسیب…
0
1,000,000 تومان