دوره آموزش تربیت مشاور و درمانگر در حوزه سلامت جنسی

دوره آموزش تربیت مشاور و درمانگر در حوزه سلامت جنسی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

3,500,000 تومان

کارگاه آموزش کاشت مو (به روش FIT)

دوره آموزش اسکارتراپی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

20,000,000 تومان

دوره آموزش اسکارتراپی

دوره آموزش اسکارتراپی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

4,500,000 تومان

کارگاه آموزش کاربرد PRP در جوانسازی

کارگاه جامع آموزش کاربرد PRP در جوانسازی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

4,300,000 تومان

کارگاه آموزش تزریق ژل و بوتاکس

کارگاه آموزش تزریق ژل و بوتاکس جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

11,000,000 تومان

کارگاه آموزش تزریق بوتاکس

کارگاه آموزش تزریق بوتاکس جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی

4,100,000 تومان

کارگاه آموزش تزریق فیلر

کارگاه آموزش تزریق فیلر جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی

6,900,000 تومان

کارگاه آموزش تزریق چربی اتولوگ

کارگاه آموزش تزریق چربی اتولوگ جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

10,000,000 تومان

دوره آموزش مراقبت های پوست و مو

دوره مراقبت های پوست و مو جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

4,500,000 تومان

دوره آموزش تکنولوژی زیبایی پوست

دوره تست بدون استرس جنین (NST) جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

15,500,000 تومان