logo no name

علوم پزشکی شهید بهشتی

جهت ثبت نام در دوره و کارگاههای آموزشی دپارتمان پزشکی می توانید از روش اول در ادامه استفاده کنید.

در صورتیکه به هر دلیل با روش اول موفق به ثبت نام نشدید از روش دوم استفاده کنید.

توجه داشته باشید که فقط از یکی از دو روش زیر جهت ثبت نام استفاده کنید و بصورت همزمان از هر دو روش استفاده نکنید.

روش اول ثبت نام

جهت ثبت نام در روش اول ابتدا به لینک زیر کلیک کنید.

لینک

پس از انتخاب نام دوره می توانید طبق فیلم راهنما ثبت نام خود را انجام دهید .

روش دوم ثبت نام

در روش دوم ثبت نام کافیست فرم زیر را به دقت تکمیل نمایید. پس از ثبت نام، کارشناس آموزشی ما طی 48 ساعت با شما ارتباط خواهد گرفت.

شماره کارت جهاد دانشگاهی:

5859-8370-0007-4746

بانک تجارت-بنام جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی