فراگیر گرامی

جهت استفاده از سیستم آموزش مجازی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی پیشنهاد می گردد حتما از یکی از مرورگرهای زیر استفاده نمایید.

مرورگر گوگل کروم