نام رویدادتاریخ رویدادساعت رویدادوضعیتاطلاعات بیشتر
وبینار آموزشی "مدیریت راه هوایی در بخش مراقبت های ویژه"پنجشنبه، 9 دی 140011-13برگزار شدلینک
وبینار آموزشی "آشنایی با روشهای ارزیابی و درمان نوروفیزیولوژیک"شنبه، 22 آبان 140011-13برگزار شدلینک
وبینار آموزشی "واژینیسموس"چهارشنبه، 5 آبان 140011-13برگزار شدلینک
وبینار "راههای کسب درآمد در حیطه زخم، سوختگی و استومی"چهارشنبه، 28 مهر 140011-13برگزار شدلینک
وبینار "تاثیر ماساژ بر تسکین درد بیماران بستری"پنجشنبه، 30 اردیبهشت 140012-14برگزار شدلینک
وبینار "مدیریت زخم و نقش پانسمان ها در ترمیم زخم"یکشنبه، 27 تیر 140012-14برگزار شدلینک
های مراقبت پرستاری در بخش مراقبت های ویژه"140214-16برگزار شدلینک